VELKOMMEN TIL VÅR

hageblogg!

jord, fylle jord i pallekarm, kompostjord

Hva er god jord?

Sep 25, 2023

Åh, jord! Dette underkjente, men så utrolig viktige elementet som både kan inspirere og frustrere oss hageeiere. Men hvorfor er det så vanskelig? Og hvordan skal man "orientere seg" i alle de produktene som finnes på markedet? 

Vi tror det er fordi vi som forbrukere over lengre tid har blitt presentert for produkter som ikke har så mye med jord å gjøre. Vi har vent oss til at alt vi trenger til hagen er å få kjøpt på hagesentrene, og derfor stiller vi spørsmålet "Hvor får jeg kjøpt god jord" i stedet for å stille spørsmålet "Hva er god jord?"

Dette skal vi forsøker å svare på i dette blogginnlegget, fordi det kan være en utfordring å finne den gode jorden på hagesentre, byggvaresentre og/eller andre steder hvor du får kjøpt sekker med jord. Og for å forklare hva vi mener må vi starte med å forklare hva jord egentlig er.

Hva inneholder jord?

Det første vi må forstå er hva jord egentlig er, for jord er ikke bare en masse som holder plantene fast i bakken. En rik jord består av naturlige mineraler i form av sand, stein eller leire, i tillegg til organisk materiale og mikroorganismer.

Denne kombinasjonen bygger en struktur i jorden som holder godt på vann og næringsstoffer, sånn at røttene beveger seg lett og planten ikke bare vokser, men også trives. 

God jord kan inneholde mer enn 1 milliard mikroorganismer per gram jord, og et godt tegn er tykke, fete meitemarker (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland/Haven Foto).

Hvordan finner du ut hva jorden din trenger?

Før du begynner å ta jordtester i egen hage, kan du reflektere litt over hvordan du har jobbet med jorden de siste årene. Hvis du nettopp har overtatt eiendommen er ikke denne oppgaven så enkel, men om du har bodd der en stund er dette nyttig. 

For spørsmålet er om du har fjernet alt av hageavfall som du rydder i løpet av sesongen, eller om du på noen måte har gjenbrukt det. Enten som dekke på bar jord, eller som ferdig kompost.

Begge deler bidrar til jordforbedring, og du vil etter få sesonger oppdage at plantene vokser bedre, blir frodigere og får færre sykdommer, enn hvis du ikke gjenbruker dette materialet. 

Det er fordi naturen i hagene våre fungerer på akkurat samme måte som naturen ellers, og ute i skogen er det ingen som raker sammen løvet og kjører det vekk om høsten. Der får det lov til å ligge, og blir sakte omdannet til jord ved at mikroorganismene bryter det ned.

Når du "kopierer" denne metoden vil du sakte, men sikkert forbedre jorden i hagen din.

Å bruke gressavklippet som jorddekke i kjøkkenhagen er en fin måte å fore mikroorganismene på, i tillegg til at det holder på fuktigheten i jorda og hindrer ugress i å spire (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland/Haven Foto).

Dersom du ikke har tilført hageavfall enten i form av jorddekke eller kompost, må du gjøre en vurdering av jorden på det eller de områdene i hagen som du skal ta i bruk.

Først kan du vurdere om jorden enten er løs eller hardpakket. Det kan bety at den enten er veldig sandholdig (løs) eller inneholder mye leire (hard). I begge tilfeller vil tilføring av kompost hjelpe til å bedre strukturen i jorden for plantene. 

Hvis du fremdeles er usikker finnes det "jordtester" på markedet. Disse måler imidlertid bare pH-verdien, men de gir deg en indikasjon på om jorden din ligger innenfor plantenes foretrukne nivå på pH-skalaen, eller om du må gjøre tiltak for enten å gjøre sur jord mer basisk, eller motsatt.

Kommer den beste jorden rett fra naturen?

Ja, den beste jorden er den naturen lager selv, og som du bidrar til gjennom kompost og/eller jorddekke. Hagesentrene er fulle av sekker som gir inntrykk av å være "jord", men i realiteten er dette ofte torvbaserte, næringsfattige vekstmedier, uten den biologien som er så viktig for at jorden holdes naturlig produktiv. 

For visste du at jordens hovedoppgave er å være produktiv? Dette er noe alt for få snakker om, men som vi er opptatte av å lære bort i vårt medlemskap, Hobbygartnerskolens Hageunivers. Og når du skjønner koblingen mellom mikrolivet i jorda og plantene, da skjønner du også at hovedoppgaven din ikke er å gjødsle plantene men å fore mikrolivet. 

Det er de som bryter ned det organiske materialet og gjennom naturlige prosesser frigjør næringsstoffene for plantene. Helt uten at du trenger å passe på. 

Å lage sin egen såjord er enkelt, rimelig og en fin måte å gjenbruke dyrket jord fra hagen på (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland/Haven Foto).

Såjord vs. plantejord: Hva er forskjellen?

Dette er en av de tingene som ofte forvirrer nybegynnere, fordi vi blir presentert for så mange ulike jordprodukter på hagesentre og i andre butikker. Men ute i naturen er det ingen skillelinje mellom "såjord" og "plantejord." Der spirer det og gror uten vår "tilpasning". Hvorfor er det sånn? Hva er forskjellen?

Forskjellen er at jordproduktene som er i salg ofte er basert på næringsfattige organiske materialer, sånn som torv, bark, trefibre, etc. Dette er det vi i Hobbygartnerskolen pleier å omtale som vekstmedium, fordi de ikke inneholder den viktige biologien som produserer næringsstoffer for planten.

Og når vekstmediet er næringsfattig, tilfører industrien mineralgjødsel, eller kunstgjødsel som det også kalles. Denne næringen er designet på en måte som gjør den lettopptagelig for planten. Det vil si at planten egentlig ikke har noe valg, men får denne næringen inn sammen med vannet den tar opp fra jorda.

Det er denne næringen som blir for sterk for småplanter når du dyrker frem planter selv. Derfor har jordprodusentene laget et eget produkt hvor de ikke har tilsatt så mye mineralgjødsel, sånn at de sarte småplantene ikke skal ta skade.

Bland soldet hagejord med sand, så får du verdens beste såjord (Foto: Erling Slyngstad-Hægeland/Haven Foto).

Men om du solder - eller sikter - den jorden du har i hagen, for eksempel den du har jobbet med i kjøkkenhagen og dyrket i denne sesongen, og blander den 50/50 med sand, da har du verdens beste såjord - helt gratis - fordi du lærer opp småplantene til å samarbeide med mikroorganismene med en gang. Klikk her og les blogginnlegge om hvordan du lager såjord fra bokashi-kompost.

4 tips for å forbedre jordkvaliteten:

 1. Tilføre kompost: Ved å tilføre kompost forbedrer du strukturen i jorda og forer mikroorganismene. Når nettverket av aktører i jorden fungerer som det skal vil dette på sikt frigjøre næringsstoffer som plantene kan ta opp etter behov. 
 2. Tilføre sand: Ved å tilføre sand forbedrer du drenering i jorda, spesielt hvis du har kompakt leirjord. Når du har en god og levende jord full av mikroorganismer, bidrar disse også til å frigjøre mineraler fra sanden og gjøre de tilgjengelig for plantene. 
 3. Sjekke drenering: Selv om alle planter trenger vann, må røttene ha luft for ikke å drukne. Derfor er god drenering viktig uansett om du dyrker nytteplanter i kjøkkenhagen eller prydplanter i blomsterbed. God drenering skapes hovedsakelig gjennom god jordstruktur, som igjen dannes av jordens tre komponenter; mineraler, organisk materiale og biologi.
 4. pH-testing: En pH-test vil hjelpe deg med å stadfeste om den jorden du har i hagen er sur eller basisk. Dette er ikke en test du må ta, men hvis plantene synlig mistrives og du ikke vet hva som er riktig tiltak, kan en slik test avdekke surhetsgraden i jorden. Våre prydplanter trives med en pH-verdi mellom 5,5 og 7,5, hvor det man kaller "surjordsplanter" ligger på 5-tallet, mens planter som liker mer basiske forhold ligger på 7-tallet. En pH-test - eller kalktest som de også heter - vil kunne gi deg et svar på dette, sånn at du igangsetter riktige tiltak.

Ved å følge disse trinnene kan du skape en jord som er både næringsrik og godt drenert, noe som gir plantene dine den beste sjansen for suksess.

Ofte stilte spørsmål:

 • Hvordan forbedre jord? Ved å tilføre organisk materiale, enten som jorddekke eller ferdig, hjemmelaget kompost. Bland gjerne inn litt sand for å forbedre drenering og øke mineralinnholdet i jorda.
 • Hvilken jord er best? Den beste jorden er som regel den du allerede har i egen hage eller den du lager i kompostbingen av det hageavfallet du rydder på tomten din gjennom sesongen.
 • Hva er forskjellen på såjord og plantejord? I kjøpejorden har såjord mindre gjødsel enn plantejord, mens det ute i naturen ikke er noen forskjell. Dersom du skal lage din egen såjord kan du solde (sikte) hagejorden og blande inn litt sand for å lage en lett jord småplantene vokser godt i.
 • Hva er forskjellen på hagejord og plantejord? Dette er to begreper næringen bruker om kjøpejord. I naturen består jorden av mineraler, organisk materiale og biologi, og har ikke dette skillet. 

Hvis du følger disse prinsippene, vil du være godt på vei til å skape en jord som gir plantene dine de beste forholdene for å trives. Lykke til!

Firkløveret

Vi som står bak Hobbygartnerskolen er:

 • Hanne Slyngstad-Hægeland, gründer, forfatter og hageentusiast
 • Erling Slyngstad-Hægeland, fotograf
 • Henriette Solum Pettersen, gartner
 • Nina Klungsøyr, arkitekt, fargerådgiver og hageplanlegger i Fin Strek AS

Sammen brenner vi for å hjelpe usikre hageeiere til å bli trygge hobbygartnere, som mestrer å skape sine egne miljøvennlige drømmehager, til glede både for seg, sin familie, og vårt livsviktige økosystem.